Heikon lumitilanteen vuoksi Kuopion kilpailu on siirretty ajettavaksi Tornioon

TORNION KILPAILU