SNOWCROSS MINI- JA MICRO JUNIOR-LUOKKIEN KELKAT JA SALLITUT MUUTOKSET

Suomen Moottoriliitto Ry:n sivuilta löytyy tiedote koskien Mini- ja Micro Junior -luokkien kelkkojen sallittuja muutoksia. Linkki tiedotteeseen.

On erittäin valitettavaa, että lapsille suunnatuissa luokissa tapahtuu sääntörikkomuksia kelkkojen virittämisen ja sääntöjen vastaisen muokkaamisen tavoin.

Snowcross -kilpailuorganisaatiot ovat pitkälti talkoovoimin toimivia, joten täydellisyyttä mm. katsastustoiminnassa on vaikea saavuttaa. Kisaorganisaatio tekee parhaansa sääntörikkomusten kitkemiseksi, sillä sääntöjen noudattamattomuus syö koko lajin uskottavuutta kuljettajien, katsojien ja sponsoreiden silmissä.

Tulevissa kilpailuissa kelkkojen säännönmukaisuuteen kiinnitetään tarkempaa huomiota käytössä olevien resurssien mukaisesti ja katsastustoimintaa kehitetään jatkuvasti.

Jotta kilpailu pysyy kuljettajille reiluna ja tasapuolisena, sekä toiminnassa mukanaolo mielekkäänä mukana oleville henkilöille, peräänkuulutamme kilpailijoiden ja kelkkoja huoltavien vanhempien moraalia sääntöjen noudattamisessa.